| เรียนรู้สัดส่วนของตัวการ์ตูนในแบบ 2 มิติ | | เรียนรู้สัดส่วนของตัวการ์ตูนในแบบ 3 มิติ | โครงสร้่างร่างกายการ์ตูน | อารมณ์ | | | ท่าทาง | วีดีโอ การวาดการ์ตูน |

s9r16.gif

เรียนรู้สัดส่วนของตัวการ์ตูนในแบบ 2 มิติ
ก่อนที่เราจะเรียนรู้สัดส่วนต้องอธิบายเรื่องสัดส่วนก่อน เนื่องจากการ์ตูนเราจึงมีสัดส่วนที่สามารถผิดเพี้ยนจากความจริงได้แต่ว่ามันจะมีหลักอยู่เล็กน้อยที่ต้องจดจำ นั่นคือขนาดความยาวของส่วนที่ได้กล่าวเอาไว้ในรูปแล้วขอให้ลองดูแล้วก็จะรู้ได้เลยว่า เมื่อเราวาดให้รูปร่างการ์ตูนมันเพี้ยนไปอย่างไรก็ตาม แต่ถ้าเรายังคงระดับรูปร่างที่ถูกส่วนเอาไว้ การ์ตูนมันจะดูไม่ขัดตา

u1.jpgก่อนอื่นให้ลองวาดรูปหน้าจากทรงกลม และจัดแบ่งครึ่งสัดส่วนของหน้าตาตัวการ์ตูนดังภาพ เนื่องจากเราต้องวาดหน้าการ์ตูน
จึงขอให้สังเกตุเวลาที่การ์ตูนต้องส่ายหน้าไปทางซ้ายหรือขวา จะเห็นได้ว่า ผมจะแบ่งขนาดของรูปหน้าให้โค้งรับกับทรงกลม
เพื่อที่จะดูว่าภาพมันทีขนาดที่มีมิติ มากขึ้น และง่ายต่อการดูว่ารูปหน้ามันขึ้นหรือลง ซ้ายหรือขวา

u2.jpg


s9r16.gif

เรียนรู้สัดส่วนของตัวการ์ตูนในแบบ 3 มิติการวาดใบหน้าในมุมต่างๆ มองรูปทรงใบหน้าให้เป็นสามมิติ เป็นส่วนของวงกลมกับวงรีที่ถูกตัดส่วนท้ายออกไป เวลาวาดขึ้นรูปทรงเรขาคณิตตามแบบ เเล้วก็แ่บ่ง 3ส่วนเติมใบหน้าตามตำแหน่งตามหลักการวาดใบหน้า


8.jpg

s9r16.gif


โครงสร้่างร่างกายการ์ตูน

09ZZO.jpg
s9r16.gif


อารมณ์


UgGLxA779087-02.jpg
s9r16.gif

ท่าทาง


u7.jpg

s9r16.gif


วีดีโอ การวาดการ์ตูน

bdj61.gif