ภาพวาดไทยโบราณ | | ภาพวาดญี่ปุ่นโบราณ | | ภาพวาดจีนโบราณ | | ภาพวาดอียิปต์โบราณ | | ภาพวาดตะวันตกโบราณภาพวาดไทยโบราณ08421_003.jpg


นอกจากภาพวาดที่มีเนื้อหาสาระแล้ว กรรมวิธีในการวาดภาพก็น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง ในหนังสือ วัดกับชีวิตไทย ของกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวไว้ว่า สีที่นิยมใช้ในสมัยโบราณจะมีลักษณะเฉพาะของที่เรียกว่าเบญจรงค์ เป็นสีฝุ่น 5 สีหลัก คือ แดง เหลือง คราม ขาว ดำ ที่เมื่อนำมาผสมกันแล้วจะได้สีหลายหลากสี ส่วนการรักษาให้ภาพวาดมีความงดงามคงทนมีหลายวิธี แต่ที่นิยม คือ การใช้ทองเข้ามาประกอบกับงานจิตรกรรม โดยการนำแผ่นทองเปลวมาปิดลงบนภาพ หรือการใช้ทองประกอบไปกับการระบายสี นอกจากนี้ยังมีงานประณีตศิลป์ที่เรียกว่า ลายรดน้ำ ซึ่งเป็นการใช้ทองปิดภาพ ตัดเส้นด้วยรักสีดำและสีแดง วิธีนี้ใช้ตกแต่งผนัง บานประตู หน้าต่าง และเครื่องใช้บางชนิด เช่น ตู้พระไตรปิฎก เป็นต้น

ภาพวาดญี่ปุ่นโบราณ
800px-Taira_ghost.jpgภาพวาดของญี่ปุ่โบราณมักจะเป็นภูติผีปีศาจ และ นักรบซามูไรภาพวาดจีนโบราณvvvvvv.jpgการวาดภาพ และ หมากล้อม ชาวจีนโบราณ เปรียบเทียบการเล่นหมากล้อมว่า เสมือนการสนทนาด้วยมือ หมากล้อมมีพื้นที่เล่นมากถึง 361 จุด บนเส้นที่ตัดกันด้านละ19 เส้น หมากล้อมจึงเป็นเกมที่เล่นยาก และเป็นศิลปะสุดยอดของการเล่นหมากกระดาน ทั้งยังเป็นศาสตร์ท้าทายให้ผู้เล่นศึกษาแนวคิด ในการวางแผน มองการณ์ไกล หาโอกาสสร้าง ต่อสู้และ บุกชิงพื้นที่มาครอบครองภายใต้หลักการ ให้คู่ต่อสู้สามารถอยู่ได้ โดยใช้หมากขาวและดำวางบนกระดานสร้างกลุ่มให้เกิดกลุ่มกำลังให้มากที่สุด การวางเม็ดหมากล้อมแต่ละครั้งบนกระดานนั้นยังต้องอาศัย หลักการของการใช้เหตุผลมากกว่าการใช้อารมณ์ ความสำคัญของหมากล้อมมิใช่เป็นเพียงศิลปะในการเล่นเกมกีฬาที่สนุก ตื่นเต้น และท้าทายเท่านั้น แนวความคิด และ ปรัชญาที่เกิดจากทักษะ และ ความชำนาญของผู้เล่น เช่น การวางแผน การบริหารทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประสิทธิภาพ และ ผลตอบแทนสูงสุด การสร้างกลุ่มกำลังบนรากฐานของการให้โอกาส และการแบ่งปัน การสร้างสมดุลของสภาวะหน้าที่ความรับผิดชอบต่างๆ และ ความคุ้นเคยต่อการเปลี่ยนแปลงอย่าง ไม่มีวันจบสิ้น ประสบการณ์เหล่านี้สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับงานด้านการบริหารการปกครอง และ แม้กระทั่งการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างชาญฉลาด หมากล้อมจึงเป็นที่นิยม และ ได้รับการยอมรับในประเทศที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจสูง ไม่ว่าจะเป็นอเมริกา เยอรมัน ฝรั่งเศส หรือ ในเอเชีย เช่น จีน ไต้หวัน ญี่ปุ่น เกาหลี เป็นต้น
ภาพวาดอียิปต์โบราณ537478_com_egyptianpaintingresized.jpgภาพวาด ภาพวาดนี้นิยมวาดตามผนังและเพดานของวิหาร พระราชวัง และปิรามิค ภาพวาดจัดเป็นศิลปกรรมประเภทหนึ่งที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ เพราะทำให้ชนรุ่นหลังได้รู้รายละเอียดเกี่ยวกับสภาพสังคม การปกครอง การค้า การแต่งกาย และประเภทของเครื่องใช้เป็นต้น จากการค้นพบสุสานของกษัตริย์ตูเตงกามอนในปี 1992 ได้สร้างความประทับใจอย่างมากให้กับนักประวัติศาสตร์เพราะได้พบของมีค่ามากมายล้วนมีคุณค่าแสดงออกซึ่งความเจริญของ
อียิปต์โบราณอันมีส่วนช่วยให้นักประวัติศาสตร์สามารถกำหนดขีดแห่งอารยธรรมและสภาพสังคมของอียิปต์โบราณในช่วงนั้น
สรุปได้ว่าชาวอียิปต์โบราณเป็นผู้กำเนิดอารยธรรมอียิปต์โบราณที่เก่าแก่ขึ้นแถบลุ่มแม่น้ำไนล์อารยธรรมอียิปต์โบราณที่เกิดขึ้น ได้แก่ ด้านสังคม การประกอบอาชีพ การปกครองซึ่งประกอบเป็นชาติขึ้น ศาสนาซึ่งย้ำเรื่องวิญญาณเป็นอมตะ การพิพากษาระหว่างมนุษย์กับเทพเจ้า ศิลปการเขียน ความเจริญดังกล่าวมิใช่เฉพาะทำให้ชีวิตของชาวอียิปต์โบราณสุขสบายเท่านั้น แต่ยังมีส่วนช่วยทำให้มนุษย์ในแหล่งต่างๆ ของโลกได้ร่วมก้าวหน้าติดตามไปด้วยเพราะสืบทอดรับความเจริภาพวาดตะวันตกโบราณ


monalisa.jpg


titian_annunciation.jpgศิลปะตะวันตกได้มีอิทธิพลต่อศิลปะและวัฒนธรรมแทบทุกมุมโลกไม่เว้นแม้โลกตะวันออกเป็นเวลายาวนานตั้งแต่อดีตในยุคที่เริ่มมีการติดต่อ ค้าขายทางเรือเป็นต้นมา ศิลปะตะวันตกก็ได้ถูกเผยแพร่มาด้วย โดยเริ่มแรกก็เข้ามาผสมผสานกับศิลปะดั้งเดิมของท้องถิ่นนั้น จวบจนปัจจุบันในยุคที่ทั่วทุกมุมโลกถูกเชื่อมต่อเข้าด้วยกัน ความก้าวหน้าด้านการขนส่งและเทคโนโลยีด้านการสื่อสาร ศิลปะและวัฒนธรรมตะวันตกถูกแจกจ่ายอย่างรวดเร็วไปสู่ภูมิภาคอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในทวีปเอเชีย
reply-00000028379.gif