439857hze1vgnqaz.gif


วัตถุประสงค์


1751.gif

1 เพื่อให้เข้าและ รู้หลัก วิธีการวาดภาพเบื้องต้น1399.gif

2 เพื่อให้เกิดจิตนาการ การออกแบบภาพไหม่ๆ


1832.gif

3 เพื่อให้เกิดความเพลิดเพลิน และความสวยงาม


hh75.gif